Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-844-6347

Zajęcia psychoedukacyjne

Zajęcia dedykowane dla uczniów klas starszych 7,8 oraz licealnych. Odbywaja po lekcjach – w sali 303. Zapisy u wychowawcy klasy 7 Wioletty Bednarz.
Podczas spotkań młodzież, będzie nabywać umiejętności psychologiczne: rozumienia siebie, asertywnego zachowania, porozumiewania się z innymi, negocjowania, rozwiązywania problemów w sposób konstruktywny a nie agresywny które, ułatwią przejście z etapu dziecka do świata dorosłych. Zajęcia będą miały charakter pracy grupowej i będą się odbywać w specyficznej formule edukacyjnej. Prowadząca będzie życzliwym opiekunem i towarzyszem własnych doświadczeń ucznia. Stopień nabywania wiedzy i umiejętności będzie zależał od zaangażowania uczestników.
Każdy otrzyma pomoce do autotreningu, które będą wspierać pracę własną uczniów.