Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Przygoda z książką

PROFESOR    S(Ł)ÓWKA  I PANI BEATA  ZAPRASZAJĄ   NA  SPOTKANIA: Przygoda z książką –  45 minutowe zajęcia o charakterze edukacyjno- zabawowym dla dzieci od 6-8 lat (w soboty o godz. 9.00 rano)

Pani Beata Korzeniak w asyście Profesora S(ł)ówka czyta wybrane pozycje z klasyki polskiej literatury dziecięcej (baśnie, legendy, wiersze). Zajęcia urozmaicają polskie piosenki dla dzieci oraz  proste projekty plastyczne. Profesor S(ł)ówka wyjaśnia znaczenie nowych wyrazów.

CELE:

– poszerzenie wiedzy  o perełkach polskiej literatury dla dzieci.

– przybliżenie polskich legend i zapoznanie dzieci  z legendarną historią Polski. 

– wypracowanie umiejętności rozumienia ze słuchu, treści czytanej w języku polskim.

-doskonalenie zdolności wypowiedzi w języku polskim  poprzez angażowanie dzieci do  komentarzy, interpretacji, czy modyfikacji usłyszanej treści.

-rozbudzanie wyobraźni poprzez odpowiednie zadania-zabawy do wykonania.

-rozwój bazy słownictwa polskiego (w prowadzonym zeszycie dzieci zapisują nowe słowa z każdego spotkania – nie więcej niż 5 nowych wyrazów  i utrwalają ich znaczenie i pisownię).

– rozwój zdolności muzyczno-plastycznych (dzieci słuchają i śpiewają piosenki w języku polskim oraz wykonują proste projekty plastyczne odnoszące się do przeczytanej literatury). 

Więcej informacji u pani Beaty Korzeniak (klasa 7)