Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Zasady Odbywania Dyżurów Szkolnych

 1. Dyżurny przychodzi na dyżur 10 minut przed rozpoczęciem dyżuru. Dyżur trwa około 4 godzin.
 2. Dyżurny przebywa w wyznaczonym dla niego miejscu.
 3. Na prośbę nauczyciela, dyżurny przejmuje opiekę nad uczniami na korytarzu, schodach, w łazience lub w klasie, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 4. Dyżurny odbiera ucznia od nauczyciela i odprowadza go do klasy.
 5. Dyżurny dba o porzadek na korytarzu i w łazienkach w czasie zajęć.
 6. Po zakończeniu lekcji, dyżurny zabiera śmieci z każdej klasy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sale: 300, 301, 302, 303, 313, 314 oraz kosz z biblioteki szkolnej – WAŻNE!
 7. Po zakończeniu dyżuru dyżurny podpisuje listę w pokoju nauczycielskim.
  DZIĘKUJEMY SERDECZNIE ZA POMOC W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA NASZYM DZIECIOM!

  DYREKCJA SZKOŁY