Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii św. trwa 2 lata i obejmuje klasę II i III.
W tym czasie, podczas katechezy dzieci uczą się odkrywać obecność Pana Jezusa w codziennym życiu i w Jego słowie zawartym w Piśmie św. Poznając Dekalog, jako wyraz troski Boga o dobro każdego człowieka, uczą się odróżniać dobro od zła i stawać po stronie dobra. Równocześnie poznają pojęcie grzechu i wartość sakramentu pokuty i pojednania.
Podczas katechezy w naszej szkole nie tylko przekazujemy dzieciom konkretne wiadomości, by doprowadzić je do pierwszego spotkania z Jezusem w Komunii św., ale kształtujemy w nich określone postawy, tak, by w przyszłości mogły dokonywać właściwych wyborów.

Formalności związane z sakramentem I Spowiedzi i Komunii Św:
1. systematyczna, dwuletnia katechizacja szkolna;
2. uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej
3. odpowiedni poziom wiedzy religijnej sprawdzany przez katechetę

Przygotowaniem uczniów do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej zajmuje się Siostra Anna Kozioł.