Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klsa 6 (sobota)

  Zadanie domowe

  Język polski na 16 września 2023

  1)Zadanie domowe str.7

  2)Ćw.4 str.8

  3)Ćw.3 str.13

  Historia na 30 września 2023

  1)wpisz do zeszytu królów z dynastii Piastów

  2)zadanie domowe#1/w podręczniku/1-6 str.11-12

  ZADANIE DOMOWE

  Język polski na 30 września 2023

  1)Warto wiedzieć więcej! str.139 ”Konkurs czytania”-proszę nauczyć się czytać.

  2)Ćw.4 str.142

  3)Ćw.6 str.143 ćwiczenie proszę przepisać do zeszytu

  Geografia na 7 października 2023

  1)Ćw.1 str.7

  2)Ćw.3 str.8

  3)Dokończ tabelę str.11

  4)Przeczytaj tekst w podręczniku str.11 ,a następnie wykonaj zadanie na str.12

  30 września HISTORIA