Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 6 (sobota)

  • Zadanie domowe kl 6

Historia

Przeczytać uważnie od str 83 – 86

Ćwicz 1. Str 89

Język polski .

Proszę raz jeszcze przeczytać  czytankę  pt .Śnieżna kulą str 93 – 94  zad ze str 99 zad 1 i 2.

Bardzo proszę aby uczniowie przygotowali się  dobrze do testu ortograficznego z ” ch ” oraz ” h ” kopię domowe nauki otrzymali .Dziekuję E B

 

 

 

 

 

 

 

Zadania domowe z 10 grudnia
J polski.
Str 90
Historia
Przeczytać uważnie od str 74 – 79 O reformę państwa
Cwicz. Str 81 1 i 2
Geografia
Str 46 zad 1 i zad 2

Zadanie domowe  z 14  stycznia

Język polski.

Str 105 zad 5

Historia .

Kazimierz Pułaski. Str 86. – 87

Str 90 ćwicz  4.

Geografia.

Wędrujemy  po polskich miastach str. 48 – 49

Str 50. ćwicz 1

Zadanie domowe  z dnia 21stycznia  kl 6

Język polski

Proszę przeczytać  czytankę Fanfatalka str .115 – 116

Str .106  Zad 7.

Historia

Jeszcze raz zapoznać się z  tekstem l i II rozbiór Polski  str 93  – 94   zapamiętać  najważniejsze wydarzenia i  datę  rozbioru Polski.

Geografia

Dokończyć ćwiczenia z lekcji  str 53 zad domowe str 54

Zadanie domowe z dnia 4 luty kl 6

J. polskie

Przeczytać czytankę pt. Lekcja z polskiego

Str 112 ćwicz nr 5

Napisać w zeszycie wypracowanie ” Być  Polakiem” zadanie jest obowiązkowe na  oceny.

Historia.

Na nastepną sobotę  będzie quiz  na lekcji dzisiaj było powtórzenie  od str 8 do str 42  uczniowie powinni się  skupić na  tym co najwazniejsze.Po każdym rozdziale jest ramka Zapamiętaj jeżeli czegoś  nie rozumiemy przeczytać dany rozdział.

Geografia

Str 56 zad 1 i 2