Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klsa 6 (sobota)

  • Zadanie domowe kl 6

Historia

Przeczytać uważnie od str 83 – 86

Ćwicz 1. Str 89

Język polski .

Proszę raz jeszcze przeczytać  czytankę  pt .Śnieżna kulą str 93 – 94  zad ze str 99 zad 1 i 2.

Bardzo proszę aby uczniowie przygotowali się  dobrze do testu ortograficznego z ” ch ” oraz ” h ” kopię domowe nauki otrzymali .Dziekuję E B

 

 

 

 

 

 

 

Zadania domowe z 10 grudnia
J polski.
Str 90
Historia
Przeczytać uważnie od str 74 – 79 O reformę państwa
Cwicz. Str 81 1 i 2
Geografia
Str 46 zad 1 i zad 2

Zadanie domowe  z 14  stycznia

Język polski.

Str 105 zad 5

Historia .

Kazimierz Pułaski. Str 86. – 87

Str 90 ćwicz  4.

Geografia.

Wędrujemy  po polskich miastach str. 48 – 49

Str 50. ćwicz 1

Zadanie domowe  z dnia 21stycznia  kl 6

Język polski

Proszę przeczytać  czytankę Fanfatalka str .115 – 116

Str .106  Zad 7.

Historia

Jeszcze raz zapoznać się z  tekstem l i II rozbiór Polski  str 93  – 94   zapamiętać  najważniejsze wydarzenia i  datę  rozbioru Polski.

Geografia

Dokończyć ćwiczenia z lekcji  str 53 zad domowe str 54

Zadanie domowe z dnia 4 luty kl 6

J. polskie

Przeczytać czytankę pt. Lekcja z polskiego

Str 112 ćwicz nr 5

Napisać w zeszycie wypracowanie ” Być  Polakiem” zadanie jest obowiązkowe na  oceny.

Historia.

Na nastepną sobotę  będzie quiz  na lekcji dzisiaj było powtórzenie  od str 8 do str 42  uczniowie powinni się  skupić na  tym co najwazniejsze.Po każdym rozdziale jest ramka Zapamiętaj jeżeli czegoś  nie rozumiemy przeczytać dany rozdział.

Geografia

Str 56 zad 1 i 2

 

Zadanie domowe  z dnia 11 luty 2023 r.

J  polski

Przeczytać  czytankę Cisza…i mój  wstyd str 107

Cwicz.3 str 111   i.    cwicz 7 str 113

HISTORIA

Powtórzenie wiadomości od str 43  do str  87 będzie sprawdzian proszę  skupić się na tym co widzimy tłustym  drukiem  oraz na    końcu każdego  rozdziału jest zapamiętaj  to jest ważne

Zadanie domowe z dnia 18 luty 2023 kl . 6

J polski

Nauczyć się opowiadać  czytankę  pt Ania z Avonela że str 129  – 130.

Str 132 zad 2

Geografia

Str. 61 zad. 1 , 2

Historia

Przeczytać  I i II rozbiór Polski  –  Konstytucja 3 Maja str 93 do str 98

Zadanie domowe z dnia 25 luty

J polski

Nauczyć się płynnie czytać czytankę pt? Nasza królowa str 136

Ze str 138  Z Internetu krótko  zapisać  w zeszycie  polskim.

Historia

Ćwicz.. 5 i 6 ze str 101

Geografia

Przeczytać uważnie, Poznajemy krajobraz wyżyny  str 62 do str 64.

Zadanie 1 str 65

Zadanie domowe z dnia 4 marca

Język polski.

Czytanka pt Wóz  Drzymały  str 144  – 145 przeczytać i nauczyć się  opowiadać.

Str 142 ćwicz,  4

Historia.

Str 102 ćwicz. 8

Geografia

Str 69  zad 2

Zadanie domowe z dnia 11 marca 2023

J polski.

Nauczyć się płynnie czytać czytankę pt. Daj się  namówić str 151 – 152

Str.153  zad nr 2 Proszę zrobić  na kartonie A – 4

Historia.

Powstanie kościuszkowskie i upadek państwa  polskiego.

Przeczytać od str 104 – 106 Zapamiętać najważniejszą bitwę. Str . 109  cwicz 1.

Geografia

Proszę o  powtórzenie  materiału od str 52 –  69 ważne to wszystko tłustym drukiem  oraz na końcu każdego rozdziału jest zapamiętaj .Test będzie 25 marca.

Zad str.73 ćwicz  1. Zaznacz poprawną odpowiedź.

Zadanie domowe z dnia 18 marca

J. Polski.

Proszę się nauczyć płynnie czytać czytankę pt. Zabawą że słonie str.158 – 159 .

Ćwicz. Str.163 nr,7

Proszę przygotować się do dyktanda z wyrazów  podanych poniżej:

poduszka , opiekunka ,córusia,  hamulec , leniuch ,późno, ósmy,  majówka, rosół, jagódka ,góra, wróbel, wzgórze.,żółty,  żółw, włóczka,tchórz,  mózg, koloruje,maluje, kwiatuszki, ładunek, pszczoły, dziura,gulgotał ,lód, rój,  wśród, hałas, chleb,lekarz, żeby, trąba, przenieść, tatuś, uczęszczać, wybuch,przyjaźń, rodzina,,naród,  wyjął, czułość, leży, krawędź, krzesło, korzysta, dziadek, słoń.

Historia.

Str 110 ćwicz nr 4.

Geografia,

Przypominam o powtórce  od str 52 do str 69

Zadanie domowe z dnia 25 marca

Język polski.

Nauczyć się płynnie czytać czytanki  pt.Świecone u Brynów  oraz Wielkanoc w pałacu  księcia  Sapiechy .Zastanòw  się  jak wyglądały  stoły w obydwu opowiadaniach ,co z tamtych czasów  przetrwało  do  dzisiaj.

Str 170 ćwicz 2

Historia

Ćwicz. 5 i 6 str.111

Geografia.

Korzystanie  z  mapy

Utrwalić  krajobraz górski  oraz Śladami Jana Pawła II

od str. 68  – 73

Uczniowie ktorzy mieli  zrobić  palmy powinni je oddać do czwartku razem ze zgłoszeniem  dziekuję.

Zadanie domowe z 1 kwietnia

Wszystkiego dobrego ,radości  szczęścia, pogody ducha oraz wielu  Łask Bożych  z okazji Świąt Wielkanocnych  dla uczniów  oraz rodziców  Ewa Belicki

Zadania domowego nie ma. E B

 

Zadanie domowe z dnia 15 kwietnia

Z historii  i z geografii  nie ma zadania.

Przygotować  się do  testu z języka polskiego  str 215 do

Str 218  .

Zadanie domowe z dnia 22 kwietnia 2023

Przeczytać  czytankę pt. Pierwszy polski astronauta str 198 – 199.

Str 199 zad 2.

Z historii i z geografii nie ma zadania .