Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-844-6347

Klasa 6

Zadanie domowe z 1/16/2021

Geografia:

Naucz się notatki z zeszytu.

Historia:

Wykonaj ćw. 2-6 str. 70-72

Język polski:

Naucz się czytać “Ach te motyle…” str. 100-101

Język polski gramatyka: 

Wykonaj ćw. 8-9, str. 98-99 oraz “Zadanie domowe” str.99

 

 

 

 

Geografia:

“Zadanie domowe” str.41

Historia:

Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości.

  1. Znaj pojęcia”

“Złoty wiek, demokracja szlachecka, “Gość w dom, Bóg w dom”

2.  Unia lubelska

Język polski gramatyka: 

Wykonaj ćw. 7,8 str. 63