Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-844-6347

Klasa 6

Zadanie domowe z 12/12/2020

Geografia:

“Zadanie domowe” str. 46

Język polski:

“Zadanie domowe” str. 70

Język polski gramatyka: 

Wykonaj ćw. 5, str. 69

Bardzo proszę aby dzieci przyniosły do szkoły  kredki i mazaki.

 

 

Geografia:

“Zadanie domowe” str.41

Historia:

Przygotuj się do sprawdzianu wiadomości.

  1. Znaj pojęcia”

“Złoty wiek, demokracja szlachecka, “Gość w dom, Bóg w dom”

2.  Unia lubelska

Język polski gramatyka: 

Wykonaj ćw. 7,8 str. 63