Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 7 (sobota)

Zadanie domowe z dnia 4 lutego

Język polski:

 1. Napisz wypracowanie na kartce odpowiadając na pytanie 9 str.80. Zakończ wypracowanie odpowiadając na pytanie 5 str.79
 2. Wyszukaj na internecie informacje o genezie tradycji Walentynek.
 3. Temat tygodnia przygotowują: Gabryś i Sara

Historia:

Przygotuj się do sprawdzianu według poniższych pytań.( odpowiedzi zawarte w notatkach w zeszycie)

 1. Gdzie głównie emigrowali Polacy z Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym?
 2. Dlaczego emigracja po powstaniu listopadowym została nazwana „Wielką emigracją”?
 3. Gdzie głównie emigrowali Polacy po powstaniu styczniowym?
 4. Dlaczego Polaków nazywano „rycerzami wolności”?
 5. Na jakich ziemiach prowadzono politykę rusyfikacji?
 6. Na czym polegała rusyfikacja?
 7. Na jakich ziemiach prowadzono politykę germanizacji?
 8. Co oznacza ten termin?
 9. Jakie ziemie polskie miały autonomię i co ona oznaczała?
 10. Jakie polskie autonomiczne  instytucje działały  w Galicji? ( podaj dwie)

  Zadanie domowe z dnia 21 stycznia

  NIE MA ZAJĘĆ 28 STYCZNIA!

  Język polski:

  1. Ćwiczenia w podręczniku: 1,2,3 str.67 oraz 3 str.71
  2. Naucz się czytać ze zrozumieniem ” Nie tylko kochają” str.78
  3. Przygotuj się do sprawdzianu ortograficznego z rz i ż z listy wyrazów na 4 lutego.
  4. Temat tygodnia przygotowują Julia Herba i Kinga

  Historia:

  1. Ćwiczenie 6 str.46

  Zadanie domowe z dnia 14 stycznia

  Język polski:

  1. Wykonaj ćwiczenie 4 str.60 i ucz się wyrazów z rz  i ż z listy do sprawdzianu ortograficznego 4 lutego.
  2. Naucz się czytać ze zrozumieniem czytankę ” Gdzie jest mój pies” str 68 oraz wykonaj ćwiczenie 7 str.70 na kartce.

  Geografia:

  I. Przygotuj się do sprawdzianu z lekcji o klimacie i surowcach mineralnych Polski oraz ze słownictwa według podanych pytań. ( odpowiedzi przećwiczyć pełnym zdaniem.)

  1. Jak nazywa się nauka badająca pogodę?
  2. Jaki klimat jest w Polsce?
  3. Wymień pory roku w Polsce?
  4. Jaki jest najważniejszy surowiec energetyczny Polski?
  5. Jakie surowce mineralne występują bogato na terenie Polski?
  6. Znać odpowiedniki polskie podanych wyrazów angielskich ( zeszyt i podręcznik) : moderate ( umiarkowany), changeable (zmienny), humidity (wilgotność), precipitation (opady), cloudiness(zachmurzenie), atmospheric pressure (ciśnienie powietrza), mineral resources( surowce mineralne),  black coal ( węgiel kamienny), brown coal (węgiel brunatny), limestone (wapień), sulfur (siarka), copper (miedź),zinc (cynk),  lead (ołow), iron (żelazo), petroleum (ropa naftowa), excavate (wydobywać), salt mine (kopalnia soli)

   Zadanie domowe  z dnia 7 stycznia

   Język polski:

   1. Wykonaj ćwiczenia 6,7 str.86
   2. Przeczytaj ze zrozumieniem czytankę “Spotkanie z niewidomą koleżanką” str.56 i wykonaj ćwiczenie II.  na str.58

   Geografia:

   1. Naucz się wiadomości z lekcji według zapisu w zeszycie.
   2. Wykonaj ćwiczenie 2,3,4 str.44-45

    

   Zadanie domowe z dnia 3 grudnia

   Język polski:

   1.Przygotuj informacje ( od rodziców, dziadków, z internetu) na temat potrawy bożonarodzeniowej tradycyjnej dla regionu Polski, z którego pochodzą.

   Geografia:

   1. Przygotuj w 10 zdaniach wypowiedź na temat przydzielonej na lekcji krainy geograficznej. ( położenie na terenie Polski: pólnocne, południowe, wschodnie, zachodnie, ), najważniejsze miasta ( z pokazaniem na mapie), najciekawsze atrakcje regionu, ciekawostki.

    

   Zadanie domowe z dnia 19 listopada

   Język polski i historia:

   1. Na podstawie zapisu w zeszycie do języka polskiego i do historii przygotuj się do sprawdzianu ze znajomości liczebników  oraz określania wieku ( ocena z historii) według poniższego wzoru.

   1239-tysiąc dwieście trzydzieści dziewięć- XIII wiek

   1792-……………………………………………………..

   Zadanie domowe z dnia 12 listopada

   Język polski:

   1. Przygotuj się do sprawdzianu  z wyrazów z ó i u z listy na 19 listopada.
   2. Oglądnij film na Youtube o patronie szkoły:” Skoro ja jestem chlebem i my bądźmy chlebem” ( około 20 minut)  i na jego podstawie odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania na rozdanych kartkach.

   Zadanie domowe z dnia 5 listopada

   Język polski:

   1. Napisz na kartce zdania z nowymi wyrazami  z lekcji: machinalnie, roztrzepany, upominać kogoś, pokorny, klątwa. Każde zdanie przetłumacz na język angielski.
   2. Ćwicz pisownię wyrazów z ó i u z listy do sprawdzianu na 19 listopada.

   Historia:

   1. Ćwiczenie 7 str.37

   Zadanie domowe z dnia 29 października

   Język polski:

   1. Napisz na kartce czasownik ” ćwiczyć” w czasie przeszłym, terażniejszym i przyszłym we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej według wzoru w zeszycie.
   2. Ćwicz odmianę  dowolnych czasowników według wzoru w zeszycie jako przygotowanie do sprawdzianu gramatycznego.

   Geografia: 

   1. Zadanie domowe 1, 2 str.27

   Zadanie domowe z dnia 22 października

   Język polski:

   1. Napisz na kartce punkt 6 str.39 ( 10 zdań).
   2. Wykonaj ćwiczenie 2, 3 str. 42

   Geografia: 

   1. Przygotuj sie do sprawdzianu z geografii według przesłanych mailem pytań.

   Zadanie domowe z dnia 15 października

   Język polski:

   1. Naucz się czytać czytankę ” Wypracowanie” str.38 i odpowiadać pełnymi zdaniami na pytania 1-4 str.39
   2. Przećwicz kolejne 16 wyrazów z listy z wyrazami z  ó i u z  ( od 17-32)

   Geografia: 

   1. Dokończ tabelkę z informacjami o województwach z lekcji.
   2. Zadanie domowe w podręczniku punkt 1 i 4 str. 13

    

   Zadanie domowe z dnia 8 października

   Język polski:

   1. Wykonaj ćwiczenia 4 str.35 oraz 7 str.36 ( a, lub b)
   2. Wyrazy napisane błędnie na lekcji (  pierwsze 16 wyrazów z listy z “ó” i “u”) zapisz po pięć razy na tej samej kartce.

   Geografia:

   1. Naucz sie nowych wyrazów i wiadomości z lekcji według wklejonej notatki.
   2. Wykonaj zadanie domowe na str.7

   Zadanie domowe z dnia 1 października

   Język polski:

   1. Przeczytaj tekst “Dziennik Kingi”-str.28 ( płynne czytanie i  rozumienie).
   2. Na podstawie jego formatu zapisz na kartce cztery dni ze swojego tygodnia jako dziennik.

   Historia:

   1. Przygotuj się do testu według informacji w obydwu wklejonych do zeszytu notatkach i przesłanych pytań.
   2. Przynieś podręcznik do geografii.

   Zadanie domowe z dnia 24 września

   Język polski:

   1. Napisz na kartce własne zdania z wyrazami: spóźnialski, przewodnik, pochwalić kogoś, pochwalić się, nieodpowiedzialny, czuć się winnym.
   2. Wykonaj ćwiczenia: 4 str.13, 6,7 str.14
   3. Przeczytaj ze zrozumieniem czytankę „Wybory najmilszej” str.16

   Historia:

   1. Ćwiczenie 4,5 str.18
   2. Napisz pełnymi zdaniami na kartce odpowiedzi na pytania do lekcji ( skorzystaj z notatki w zeszycie)

   a. Jak nazywały się legiony polskie walczące o wolną Polskę  u boku Napoleona?

   b.Jakie ważne dla Polski wydarzenie wiąże się z istnieniem Legionów  Dąbrowskiego?

   c. Kto napisał hymn Polski zwany Mazurkiem Dąbrowskiego?

   d. Jak nazywało się pierwsze po rozbiorach państwo polskie, którego utworzenie poparł Napoleon Bonaparte  i w jakich latach istniało?

   e.Jaki polski patriota był główną postacią w Księstwie Warszawskim?