Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 7 (sobota)

Zadanie domowe z dnia 24 września

Język polski:

  1. Napisz na kartce własne zdania z wyrazami: spóźnialski, przewodnik, pochwalić kogoś, pochwalić się, nieodpowiedzialny, czuć się winnym.
  2. Wykonaj ćwiczenia: 4 str.13, 6,7 str.14
  3. Przeczytaj ze zrozumieniem czytankę „Wybory najmilszej” str.16

Historia:

  1. Ćwiczenie 4,5 str.18
  2. Napisz pełnymi zdaniami na kartce odpowiedzi na pytania do lekcji ( skorzystaj z notatki w zeszycie)

a. Jak nazywały się legiony polskie walczące o wolną Polskę  u boku Napoleona?

b.Jakie ważne dla Polski wydarzenie wiąże się z istnieniem Legionów  Dąbrowskiego?

c. Kto napisał hymn Polski zwany Mazurkiem Dąbrowskiego?

d. Jak nazywało się pierwsze po rozbiorach państwo polskie, którego utworzenie poparł Napoleon Bonaparte  i w jakich latach istniało?

e.Jaki polski patriota był główną postacią w Księstwie Warszawskim?