Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Historia Szkoły

Historia Polskiej Katolickiej Szkoły im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego

Polska Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego powstała 25 sierpnia 2013 roku z iniciatywy Ks. Dziekana Roberta Łojka, w odpowiedzi na oczekiwania polskojęzycznej społeczności, gromadzącej się na polskich mszach świętych w parafii Św. Williama w Chicago.

7 września 2013 roku odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego w historii szkoły roku szkolnego 2013/2014. Szkoła w pierwszym roku swej działalności objęła edukacją 43 uczniów.

Patronem szkoły wybrano Świ. Brata Alberta Chmielowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Albertynek, które zarządzają naszą szkołą.

Prezesem zarządu szkoły został jej inicjator i założyciel Ks. Probosz Robert Łojek. Kierowanie nową szkołą powierzono: pani Marzenie Klimek, Siostrze Patrycji Bryniarskiej i Siostrze Annie Kozioł. 

Dzieci i młodzeż naszej szkoły uczestniczą w zajęciach języka polskiego, historii, geografii, religii, zapoznają się z tradycjami i kulturą polską. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale także na kształtowanie serc i sumień dzieci i młodzieży w duchu katolickim. Szkoła oferuje przygotowanie do sakramentów świętych: I Spowiedzi i Komunii Św. oraz Bierzmowania w języku polskim. Raz w miesiącu uczniowie i ich rodzice spotykają się na Mszy Św. szkolnej.

Siostry i nauczyciele czuwają nad tym, aby szkoła dawała uczniom duży zasób wiedzy oraz była miejscem pełnym radości i dobra. Nauczyciele, oprócz solidnego przygotowania merytorycznego, wykazują ogromną wrażliwość na potrzeby uczniów i dostosowują metody nauczania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia.

Wspólna aktywność nauczycieli i rodziców pozwala na organizowanie wielu szczególnych wydarzeń, które urozmaicają i wzbogacają dzialalność szkoły. Są to: pasowanie pierwszoklasistów, wizyta Św. Mikołaja, jasełka, dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, konkurs kolęd i pastorałek i wiele więcej.

Szkoła oferuje szeroka gamę zajęć pozalekcyjnych:

  • kółko taneczne
  • zajęcia logopedyczne
  • warsztaty plastyczne
  • warsztaty teatralne
  • zajęcia ze śpiewu
  • zajęcia ruchowe

Dodatkowym celem szkoły jest integracja społeczności polonijnej. Rada Rodziców organizuje wiele imprez, na które zapraszani są nie tylko Polacy. Wspólne imprezy: piknik szkolny, bal maskowy, Sylwester przyciągają wielu gości.  

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę w godzinach 10:00AM do 2:00PM w budynku szkoły przy kościele Św. Williama, 2600 N Sayre Ave na pograniczu Chicago i Elmwood Park.

Swoją opieką otaczamy dzieci od 3-ech lat aż do liceum.