Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 7

Zadanie domowe z dnia 22/23 kwietnia

JĘZYK POLSKI:

 1. Ćwiczenie 1.2,3,4 str.143-144
 2. Naucz sie czytać „Przyjaciel Automateusza” str.172 i wykonaj ćwiczenie 1 str.173

HISTORIA:

 1. Przygotuj się do testu z lekcji “Polacy w I wojnie światowej” według wiadomości  z poniższej notatki. ( test będzie na zasadzie prawda/fałsz, więc trzeba dobrze rozumieć poniższe informacje)Z chwilą wybuchu I wojny światowej, Polacy znaleźli się na wszystkich jej frontach. Byli gotowi walczyć o wolną Polskę, czy to na drodze sojuszu z Rosja-program Romana Dmowskiego i jego Legion Puławski, czy poparcia dla Austrii i Niemiec-program Józefa Piłsudskiego-Legiony Polskie. Również od 1917 roku na terenie Francji tworzyła się ochotnicza armia gen. Józefa Hallera, złożona z jeńców polskich i emigrantów, nawet z USA i Kanady- tzw. “Błękitna Armia”, która odegrała dużą rolę w końcowej fazie wojny. Walka zbrojna Polaków oraz działalność polityczna, zwłaszcza Ignacego Jana Paderewskiego, zaprzyjaźnionego z prezydentem Thomasem Wilsonem, który wydał orędzie popierajęce sprawę wolnej Polski, przyczyniły się do tego, że z dniem 11 listopada 1918 roku powstała niepodległa Polska.

Zadanie domowe z dnia 1/2 kwietnia

JĘZYK POLSKI:

1.Napisz na kartce  przetłumaczone na język angielski zdania podkreślone ołowkiem w tekście „ Z wizytą w Wilanowie”str.128-129, zawierające poniższe wyrazy:

-pałac godny władcy, gwar, pałacowa komnata, pogromca, trzymać w niepewności, zaskoczyć przeciwnika,

oblężony Wiedeń, meczety, zakoczenie, wybawca ( 10 zdań)

 1. Wykonaj ćwiczenia na str.131 i 133

GEOGRAFIA:

I.Ćwiczenie 1,2 str.66

II. Przygotuj się do sprawdzianu z ostatnich dwóch lekcji według poniższych zagadnień. ( odpowiedzi przygotować pełnymi zdaniami)

 1. Jakie są dwie główne rzeki Polski?
 2. Jakie znaczenie dla Polski ma Morze Bałtyckie?
 3. Jakie drzewa iglaste spotyka się w polskich lasach?
 4. Jakie drzewa liściaste są popularne w Polsce?
 5. Jakie zwierzęta żyją na terenie Polski?
 6. Znać słownictow do lekcji: tama-dam, uzdrowisko-spa, stocznia-shipyard, zatoka-bay, rybołóstwo-fishing, wyspy-islands, półwysep-peninsula,wydmy-dunes, roślinność-vegetation-flora, zwierzeta-fauna, lasy liściaste: dąb ( oak) , brzoza (birch), buk (beech tree), lasy  iglaste: sosna (pine), jodła (fir), świerk (spruce) ,mech-moss, łąki-grassland, bagna-swamp, żubr-bizon, świstak-groundhog, bóbr-beaver

 

Zadanie domowe z dnia 25/26 marca

JĘZYK POLSKI:

 1. Napisz na kartce ćwiczenie 4 str.150 ( według schematu na str. 123)
 2. Naucz się czytać ze zrozumieniem tekst na str.128 i czytając podkreśl ołówkiem zdania z wyrazami/ zwrotami: pałac godny władcy, gwar, pałacowa komnata, pogromca, trzymać w niepewności zaskoczyć przeciwnika, oblężony Wiedeń, meczety, zaskoczenie, wybawca

GEOGRAFIA:

-Lekcja geografii ze względów czasowych nie odbyła się, a więc pozostaje zadanie domowe z poprzedniej lekcji-jeżeli ktoś nie zrobił ćwiczeń. Natomiat uczniowie, którzy nie pisali wcześniejszego testu z klimatu i surowców mineralnych, lub chcą go poprawić powinni się do niego przygotować na najbliższe zajęcia. Prześle maila do tych uczniów z przypomnieniem zagadnień.

Zadanie domowe z dnia 18/19 marca

JĘZYK POLSKI:

 1. Napisz na kartce wymyśloną przez siebie legendę wyjaśniającą dlaczego Bałtyk jest bogaty w bursztyn . Sugestie: np : coś z rybą, syreną, rybakiem, Wisłą, czy Odrą płynącymi przez całą Polskę i wpadającymi do Bałtyku..( legenda na lekcji mówiła o łzach królowej morza-Juraty).
 2. Naucz się ładnie czytać wiersz ” W pamiętniku Zofii Bobrówny” str. 149

GEOGRAFIA:

 1. Wykonaj ćwiczenia 1, 2 str.54 oraz ćwiczenia na str.59 i 60

Zadanie domowe z dnia 11/12 marca

JĘZYK POLSKI:

 1. Wykonaj pisemnie ćwiczenie 6 str.120 ( przynajmniej 5 zdań).
 2. Naucz się czytać tekst: Bursztyn-złoto Bałtyku- str.202

HISTORIA:

 1. Przygotuj się do sprawdzianu według wysłanych mailem pytań.
 2. Przynieś podręcznik do geografii.

Zadanie domowe z dnia 4/5 marca

JĘZYK POLSKI:

 1. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str.107
 2. Naucz sie informacji o Janie Kochanowskim według str.112 i przesłanych mailem pytań.

HISTORIA:

 1. Wydrukuj, wypełnij i wklej do zeszytu przesłane mailem ćwiczenie do lekcji o Polonii w Nowym Świecie w XVII-XIX wieku.

WAZNE INFORMACJE SZKOLNE ( obowiazkowe spotkanie srodowe w kosciele, konkurs na palme wielkanocna, rejestracja szkolna na rok 2022/2023) WYSLANE MAILEM!

Zadanie domowe z dnia 25/26 lutego

JĘZYK POLSKI:

 1. Naucz się czytać ze zrozumieniem tekst ” Lipy kwitną” str 108
 2. Przygotuj się do testu ortograficznego z ch i h z wyrazów z rozdanej listy.

HISTORIA:

 1. Wykonaj plakat i referat według przydzielonego tematu ( lista wysłana emailem). Polonia w Nowym Świecie (XVII-XIX wiek) str.69-77

Zadanie domowe z dnia 18/19 lutego

JĘZYK POLSKI:

 1. Napisz wypracowanie na temat ” Historia mojej rodziny” na konkurs “Być Polakiem” zgodnie z wymogami regulaminu wysłanymi emailem dnia 15 lutego. Zadanie obowiązuje na 25/26 lutego.

Zadanie domowe z dnia 11/12 lutego

JĘZYK POLSKI:

 1. W ramach obchodzenia Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego przygotuj do opowiedzenia legendę z regionu pochodzenia twoich rodziców/dziadków wraz ze zdjęciem/rysunkiem reprezentującym tą legendę i trzema wybranymi przez siebie wyrazami kluczami do legendy. –Rysunki/ zdjęcia będą przyklejane na wspólnym plakacie!
 2. Ćwiczenia 5, 7 str.76
 3. Przygotuj się do sprawdzianu gramatycznego z ch i h na 4/5 marca

GEOGRAFIA:

I. Przygotuj się do sprawdzianu z lekcji o klimacie i surowcach mineralnych Polski oraz ze słownictwa według podanych pytań. ( odpowiedzi przećwiczyć pełnym zdaniem.)

 1. Jak nazywa się nauka badająca pogodę?
 2. Jaki klimat jest w Polsce?
 3. Wymień pory roku w Polsce?
 4. Jaki jest najważniejszy surowiec energetyczny Polski?
 5. Jakie surowce mineralne występują bogato na terenie Polski?
 6. Znać odpowiedniki polskie podanych wyrazów angielskich ( zeszyt i podręcznik) : moderate ( umiarkowany), changeable (zmienny), humidity (wilgotność), precipitation (opady), cloudiness(zachmurzenie), atmospheric pressure (ciśnienie powietrza), mineral resources( surowce mineralne),  black coal ( węgiel kamienny), brown coal (węgiel brunatny), limestone (wapień), sulfur (siarka), copper (miedź),zinc (cynk),  lead (ołow), iron (żelazo), petroleum (ropa naftowa), excavate (wydobywać), salt mine (kopalnia soli)

   Zadanie domowe z dnia 4/5 lutego

  JĘZYK POLSKI:

  1. Dokończ ćwiczenia z lekcji na kartce -Karta Pracy Ucznia.
  2. Napisz na karce wypracowanie ( na oceny) odpowiadające na pytania: 9 str.80 i zakończ odpowiadając na pytanie 5 str.79
  3. Wyszukaj na google skąd się wzięła tradycja Walentynek.
  4. Temat Tygodnia przygotowują : Adrian i Veronika (piatek)

  GEOGRAFIA:

  1. Naucz się słownictwa do lekcji ( włączając słowa z ćwiczenia-tabelki na str.44) oraz charakterystykę klimatu Polski ( z zeszytu).
  2. Wykonaj ćwiczenie  4  , 5 str45

  Zadanie domowe z dnia 21/22stycznia

  JĘZYK POLSKI:

   1. Ułóż i zapisz na kartce zdania z wyrazami podkreślonymi w czytance ” Gdzie jest mój pies?” str.68.
   2. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 str. 67 oraz 1, 2 str.71
   3. Naucz się czytać ze zrozumieniem czytankę “Nie tylko kochają” str.78
   4. Temat tygodnia przygotowują: Jakub Myszka i David Płatkowski ( piątek)

   GEOGRAFIA:

   1.  Wykonaj krzyżówkę do lekcji ( na kartce).

   PRZYPOMINAM, ŻE 28/29 STYCZNIA NIE MAMY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH. Do zobaczenia za dwa tygodnie!