Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 7

Zadanie domowe z dnia 15 / 16 października

JĘZYK POLSKI:

  1. Naucz sie czytać ze zrozumieniem czytankę “Wypracowanie” str.38
  2. Przygotuj się do kartkówki ze znajomości nowych wyrazów- ćwiczenie I, II na kartce z lekcji.
  3. Napisz wiersz o patronie szkoły według wytycznych załączonych poniżej.

GEOGRAFIA:

1.Naucz się lekcji według notatki w zeszycie ( właczając nowe wyraz)

2. Wykonaj zadanie domowe w podręczniku str.7

KATEGORIA   ,, WIERSZ O BRACIE ALBERCIE CHMIELOWSKIM” inspirowany jego życiem i działalnością

Grupa wiekowa-kl . 7- 2 liceum

WYMAGANIA KONKURSOWE:

Wiersz ma zawierać treśc inspirowaną życiem i działalnością patrona szkoły.

Ma być pracą samodzielną ucznia 

Ma być utworem autorskim/  oryginalnym ( nie skopiowanym)

Może mieć formę wiersza rymowanego, lub białego

Musi zawierać przynajmniej 8 wersów

Ma być podpisany „ hasłem” ( w zastępstwie nazwiska ucznia) z dopiskiem klasy ucznia.

Termin zgłoszenia wierszy konkursowych: 5 i 6 listopada

 

KRYTERIA OCENY

Treść przekazana w wierszu ( na jakich wartościach życia i działalności patrona skupił się autor wiersza)

Oddziaływanie wiersza na odbiorcę ( jakie emocje wywołuje na czytelniku)

Wartości artystyczne ( jakie środki stylistycznego przekazu zostały użyte w wierszu). Przykłady:

Porównanie – polega na odnalezieniu analogii między dwoma zjawiskami, rzeczami, postaciami np: groźny jak lew.W porównaniach powinny znaleźć się wyrażenia porównawcze: jak, jakby, niby, na kształtniczym.

Metafora (przenośnia) – to wyrażenie odbierające tworzącym je wyrazom ich pierwotne znaczenie.  Jest to zaskakujące połączenie słów, które pobudza naszą wyobraźnię, np. Stojąc przed lustrem ciszy.

Uosobienie (personifikacja) również jest odmianą metafory. To nadanie rzeczom, zjawiskom, zwierzętom cech ludzkich, np. liść tańczy na wietrze, kamień milczy.  

Epitet-wyraz określający rzeczownik np. szybujący orzeł

  • Utwory  powinny być napisane czytelnie i estetycznie / odręcznie lub na komputerze/

Nauczyciele  dokonają wyboru 3 najciekawszej pracy z każdej klasy. Wybrana praca powinna być oznaczona : pseudonim i klasa. Nazwisko ucznia zostanie podane przez nauczyciela po dokonaniu oceny przez komisje.