Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-844-6347

3 Liceum

Praca domowa na 24 października

  1. Historia: Odszukaj historyczna ciekawostkę na temat II wojny światowej, mało znany fakt, wydarzenie lub postać. 
  2. Język polski: Przygotuj ustna wypowiedź –  historię żołnierza z wiersza “Żołnierz polski” (odpowiadając na pytania b-g z ćwiczenia 1 na str. 70)
  3. Papież Jan Pawel II w 1987 r na Westerplatte mówił do młodzieży:” Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie — jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla innych”. Jak rozumiesz te słowa i czy sa one nadal aktualne dla młodych ludzi? Czego symbolem jest Westerplatte w tej wypowiedzi? Zapisz swoje przemyślenia na ten temat.

 

Praca domowa na 3 października

  1. Odpowiedz pisemnie na pytania (pelnymi zdaniami!) na str. 33 a-d, f.

 

Praca domowa na 26 września:

  1. Ćwiczenia rozdane na kartkach – Akademia Krakowska
  2. Obejrzyj krótki film:  https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk    i odpowiedz pisemnie na pytanie: jaki wpływ na odzyskanie niepodległości w 1918 r miały Stany Zjednoczone?