Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Nasza Szkoła

MISJA I WIZJA POLSKIEJ SZKOŁY IM.  SW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO

SZKOŁA POWSTAŁA W 2013 W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY POLONII ZGROMADZONEJ WOKÓŁ PARAFII ŚW. WILLIAMA W CHICAGO.

SZKOŁA UTRZYMYWANA JEST Z OPŁAT ZA SZKOŁĘ, DONACJI I DOTACJI OD ORGANIZACJI POLONIJNYCH. ZGROMADZONE ŚRODKI FINANSOWE PRZEZNACZONE SĄ NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY ORAZ JEJ ROZWÓJ.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY JEST WOLNA OD WSZELKICH PRZEJAWÓW DYSKRYMINACJI ZGODNIE Z PRZEPISAMI STANOWYMI I FEDERALNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI W STANACH ZJEDNOCZONYCH.

MISJA

MISJĄ NASZEJ SZKOŁY JEST PROPAGOWANIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO, KRZEWIENIE WIEDZY O POLSCE, JEJ HISTORII, GEOGRAFII, KULTURZE I TRADYCJACH. WYCHOWUJEMY UCZNIA ŚWIADOMEGO, WRAŻLIWEGO I PEWNIE PORUSZAJĄCEGO SIĘ W OKREŚLONYM SYSTEMIE WARTOŚCI. JESTEŚMY SZKOŁĄ NOWOCZESNĄ I PRZYJAZNĄ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW ORAZ OTWARTĄ NA WSPÓŁPRACĘ Z ŚRODOWISKIEM POLONIJNYM.

WIZJA  

POLSKA SZKOŁA IM.  ŚW. BRATA ALBERTA CHMIELOWSKIEGO JEST MIEJSCEM PRZYJAZNYM I BEZPIECZNYM, DO KTÓREGO RODZICE CHĘTNIE PRZYPROWADZAJA SWOJE DZIECI. W SZKOLE PRACUJE WYKWALIFIKOWANA KADRA PEDAGOGICZNA PRZYGOTOWANA DO PRACY Z UCZNIEM POLONIJNYM. NAUCZYCIELE SYSTEMATYCZNIE PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJIE POPRZEZ UDZIAŁ W SZKOLENIACH I WARSZTATACH.  

NASZA SZKOŁA DOSTOSOWUJE SWOJĄ OFERTĘ EDUKACYJNĄ DO POTRZEB UCZNIÓW ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA POLSKICH UCZNIÓW UCZĄCYCH SIĘ ZA GRANICĄ, ZAPEWNIAJAC IM WSZECHSTRONNY ROZWÓJ. 

DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY UMOŻLIWIA UCZNIOM ZDOBYWANIE UMIEJETNOSCI POŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM POLSKIM ORAZ PRZEKAZUJE WIADOMOŚCI NA TEMAT HISTORII I GEOGRAFII POLSKI. SZKOŁA WYCHOWUJE UCZNIÓW W DUCHU PATRIOTYZMU, IDENTYFIKUJE ICH Z KULTURĄ I TRADYCJĄ  POLSKĄ, ZACHOWUJĄC SZACUNEK DLA ODMIENNOŚCI KULTUROWYCH I TRADYCJI KRAJU ZAMIESZKANIA.  

UCZNIOWIE, RODZICE I NAUCZYCIELE SĄ WSPÓŁGOSPODARZAMI SZKOŁY.

Dyrektor szkoły
Marzena Klimek