Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Nauka Religii


W naszej Polskiej Szkole im. Św. Brata Alberta przygotowujemy uczniów do przyjęcia sakramentu Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania.