Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 1 Liceum

Zadanie na 18 listopada

 1. Gotowe prezentacje na temat niezwykłych kobiet średniowiecza.
 2. Cwiczenia w podręczniku: str. 92 cw. I, str. 93 – cw. II, 1, 2

Zadanie na 11 listopada

Podsumowianie wiadomości z epoki średniowiecza:

 1. Proszę dokończyć “rysunkowe notatki” na temat epoki średniowiecza (powinny się tam znajdować ważne daty, pojęcia, wydarzenia, postacie itd). Notatki będa sprawdzone.
 2. Projekt plastyczny pt. Niezwykłe kobiety średniowiecza (tematy zostały rozdane). Prosze przygotować plakat i krótka ustna prezentację. Proszę podać jak najwięcej ciekawostek z życia postaci, przedstawić je w sposób jak najbardziej interesujacy (nie tylko życiorys!) oraz jaki wpływ miały na swoja epokę (termin 18 listopada)

Zadanie domowe na 28 października:

 1. Wszyscy ucza sie swoich ról na pamięć!! (przedstawienie 19 listopada)
 2. Prosze powtórzyć wiadomości ze starożytności – bedzie krotki sprawdzian.

Zadanie domowe na 21 października:

 1. Wykorzystujac słownictwo z pakietu, który otrzymaliście na lekcji, napisz dialog: jesteś kibicem koszykówki, twój brat kibicem tenisa, a rodzice – piłki nożnej. Rozmawiacie o tym, która dyscyplina jest najciekawsza.
 2. Proszęb nauczyć się ładnie czytać rozdane role na przedstawienie.

Zadanie domowe na 14 października:

 1. Uzupełnij ćwiczenie, które dostaliście na kartce. Informacje pomocnicze znajduja się w podręczniku na str. 10.
 2. Przeczytaj jeszcze raz uważnie mit o Ikarze i zastanów się, czy dzisiaj możma spotkać ludzi podobnych do mitycznego Ikara i Dedala? Zapisz w zeszycie swoje przemyślenia. Wykorzystaj słownictwo: marzyciel, nieostrożny, rozważny, racjonalny.

Zadanie domowe na 30 września:

Czy korzystasz ze sklepów internetowych? Jakie są ich plusy i minusy? Odpowiedz w formie pisemnej (około 70-100 słów).

 

WITAM W LICEUM! MIŁO MI BYŁO WAS POZNAĆ!

Zadanie domowe na 16 września

 1. Proszę nauczyć się wymienić nazwy wszystkich epok literackich  (w prawidłowej kolejności  – podręcznik str. 4)
 2. Napisz krótka notatkę na temat, jak przypuszczasz, co zdarzy się w drugim rozdziale naszego mini-kryminału? (około 70-100 słów)