Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 1 Liceum

Zadanie domowe na 20 kwietnia

Co znaczy słowo “ekranizacja” lub “adaptacja filmowa”?

Wybierz przeczytaną przez siebie książkę, na podstawie której nakręcono film. Jak ci się podobał? Zastanów się i napisz swoją opinię, na ile wersja filmowa pozostaje wierna oryginalnej powieści. Czy są istotne różnice? Jakie zmiany zostały dokonane w filmie? Czy te zmiany poprawiają czy osłabiają opisywaną historię? W jaki sposób aktorzy interpretują główne postaci z powieści?  Czy aktorzy oddają charakterystyczne cechy postaci? Czy tak sobie wyobrażałaś głównych bohaterów?
Na koniec, napisz, czy wolisz książkę czy film?


Zadanie domowe na 13 kwietnia 

1. Przygotuj się do testu powtórkowego z epoki oświecenia. Powtórz gatunki literackie, czym się różnią i jakie są ich cechy?

2. Przygotuj się do wypracowania (essay) na temat: Która z poznanych epok literackich podobała mi się najbardziej i dlaczego? Uwaga: nie piszemy w domu, proszę tylko przygotować argumenty, uzasadnienie i przykłady, wypracowanie będzie pisane na lekcji. 

Zadanie domowe na 9 marca

Cw. 1 str. 210: c-i

Cw. 2 str. 215: a-e

 

Zadanie domowe na 23 lutego

 1. Na przykładzie dwóch wierszy J.A Morsztyna, poznałyście cechy poezji barokowej, a zwłaszcza nagromadzenie w niej środków/figur stylistycznych (figures of speech). Spróbuj nazwać środki stylistyczne w innym  wierszu Morsztyna (podpowiedź: osoba mówiaca w wierszu to ciężko chory mężczyzna, który zwraca się do Boga). 

Goreję, Panie (1); coraz większy wstaje

ogień palacy wnętrzności w perz suchy

To Twoje dzieło bez żadnej otuchy

Kona i z swym się gościem rozstaje (2).

Już ośm miesięcy, jako nie ustaje

płomień czyli mróz, na lekarstwa głuchy (3);

Jako wosk miękki (4), jako garnek kruchy,

Tak się ta kruszy lepianka i taje(5)”

2. Nazwij figury stylistyczne:

pracowity jak mrówka, żywy trup, chmura zapłakała, trzask!, zimny jak lód, kwa kwa, umieram z bólu, stoję przed lustrem ciszy

3. #zaadoptujslowo – ułóż jedno zadanie ze swoim “zaadoptowanym” słowem.

 

Zadanie domowe na 3 lutego

 1. Powtórzenie wiadomości z epoki odrodzenia. Prosze przygotować rysunkowe notaki (proszę skorzystać z podręcznika str. 158: ważne pojęcia, osoby)
 2.  Ruszyła nowa edycja konkursu “Być Polakiem” W tym roku tematem prac literackich lub filmowych jest:

  „Opisz lub nagraj film o mniej znanym wydarzeniu: historycznym, kulturalnym, naukowym, wartym upowszechnienia, kształtującym pozytywny obraz Polski, intrygującym, wartym upowszechnienia ”.

  Przykładowe tematy poniżej, ale można znaleźć inny:

  • Uczta u Wierzynka , wydana przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. dla monarchów i książąt Europy.
  • Ołtarz Wita Stwosz, fenomen rzeźby religijnej z 1477 r.
  • Pacta conventa czyli pierwsza wolna elekcja w 1573 r., demokracja to nasza specjalność.
  • Pierwsza europejska konstytucja to Konstytucja 3 Maja 1791 r. – wzór dla całej Europy.
  • „Nie damy ziemi, skąd nasz ród” ,Michał Drzymała i jego sławny wóz, 1904 r.
  • Wygrał Polskę na fortepianie, czyli rzecz o I. J. Paderewskim, ale też żonie Helenie i jej lalkach 1918 r.
  • Złamali kod Enigmy i to nie jeden raz, bo 1932 i w 1938 r.
  • Odkryli wąwóz Colca w 1981 r, zostali bohaterami narodowymi Peru.

Wstępne prace należy wysłać do mnie do 9 lutego. Zlożenie pracy jest obowiazkowe.

Zadanie domowe na 20 stycznia

 1. Przypomnij sobie, jakie wartości cenił sobie Jan Kochanowski. A co obecnie ludzie cenia najbardziej? Co w Twoim życiu jest najważniejsze? Napisz krotka wypowiedź w formie pamiętnika (journal). Wykorzystaj słownictwo: cenić sobie, przywiazywać wagę do…., w życiu sa ważne.  (Okolo 150 słów). Przygotuj się do dyskusji na ten temat.

Zadanie domowe na 9 grudnia

 1. Kalendarz adwentowy – przypominam o codziennym wysyłaniu odpowiedzi
 2. Przygotować ustnie życiorys Jana Kochanowskiego.

Zadanie na 18 listopada

 1. Gotowe prezentacje na temat niezwykłych kobiet średniowiecza.
 2. Cwiczenia w podręczniku: str. 92 cw. I, str. 93 – cw. II, 1, 2

Zadanie na 11 listopada

Podsumowianie wiadomości z epoki średniowiecza:

 1. Proszę dokończyć “rysunkowe notatki” na temat epoki średniowiecza (powinny się tam znajdować ważne daty, pojęcia, wydarzenia, postacie itd). Notatki będa sprawdzone.
 2. Projekt plastyczny pt. Niezwykłe kobiety średniowiecza (tematy zostały rozdane). Prosze przygotować plakat i krótka ustna prezentację. Proszę podać jak najwięcej ciekawostek z życia postaci, przedstawić je w sposób jak najbardziej interesujacy (nie tylko życiorys!) oraz jaki wpływ miały na swoja epokę (termin 18 listopada)

Zadanie domowe na 28 października:

 1. Wszyscy ucza sie swoich ról na pamięć!! (przedstawienie 19 listopada)
 2. Prosze powtórzyć wiadomości ze starożytności – bedzie krotki sprawdzian.

Zadanie domowe na 21 października:

 1. Wykorzystujac słownictwo z pakietu, który otrzymaliście na lekcji, napisz dialog: jesteś kibicem koszykówki, twój brat kibicem tenisa, a rodzice – piłki nożnej. Rozmawiacie o tym, która dyscyplina jest najciekawsza.
 2. Proszęb nauczyć się ładnie czytać rozdane role na przedstawienie.

Zadanie domowe na 14 października:

 1. Uzupełnij ćwiczenie, które dostaliście na kartce. Informacje pomocnicze znajduja się w podręczniku na str. 10.
 2. Przeczytaj jeszcze raz uważnie mit o Ikarze i zastanów się, czy dzisiaj możma spotkać ludzi podobnych do mitycznego Ikara i Dedala? Zapisz w zeszycie swoje przemyślenia. Wykorzystaj słownictwo: marzyciel, nieostrożny, rozważny, racjonalny.

Zadanie domowe na 30 września:

Czy korzystasz ze sklepów internetowych? Jakie są ich plusy i minusy? Odpowiedz w formie pisemnej (około 70-100 słów).

 

WITAM W LICEUM! MIŁO MI BYŁO WAS POZNAĆ!

Zadanie domowe na 16 września

 1. Proszę nauczyć się wymienić nazwy wszystkich epok literackich  (w prawidłowej kolejności  – podręcznik str. 4)
 2. Napisz krótka notatkę na temat, jak przypuszczasz, co zdarzy się w drugim rozdziale naszego mini-kryminału? (około 70-100 słów)