Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego w ramach konkursu „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski”

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie oświaty polonijnej w USA.

Kwota dotacji:

38 588,92 zł 2023 r.

Całkowita wartość zadania publicznego: 553 487,00 zł

Zadanie publiczne  polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania itp.