Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Lista Sponsorów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii”.

Kwota dotacji:
2022:25,155 PLN Brutto

Całkowita wartość zadania publicznego: 443 488,97 PLN
Zadanie publiczne „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.