Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

ZAPISY DO SZKOŁY NA NOWY ROK SZKOLNY 2022/2023

Zapraszamy na zapisy do Polskiej Szkoły im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego 29 KWIETNIA i 13 MAJA (piatek)  w godzinach 5.00pm –  8.00pm oraz 30 KWIETNIA i 14 MAJA (sobota) w godzinach  10.00am –  2.00pm w budynku szkoły. Nasza szkoła oferuje: zajęcia z języka polskiego, historii i geografii Polski a także religię i przygotowanie do sakramentów w języku polskim.
Otaczamy opieką dzieci od przedszkola do liceum. Zapraszamy na zajęcia w piątki 5.00pm-8.45pm. oraz w soboty od 10.00am-2.00pm. W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowana do pracy z uczniem polonijnym, stosujac aktywizujące i niestandardowe metody pracy.
W szkole panuje przyjazna, rodzinna atmosfera. My się nie nudzimy, my się uczymy, my się bawimy. Zajrzyj na szkolny Facebook, a dowiesz się o nas więcej
Jesteśmy drugą placówka w aglomeracji chicagowskiej, w której uczniowie mają możliwość zdania egzaminu STEMP 4 S w szkole, egzamin ten potwierdza znajomość języka polskiego
jako drugiego i jest akceptowany przez amerykańskie szkoły średnie.
Serdecznie zapraszamy na zapisy.