Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Nowy rok szkolny 2019/2020

Rozpoczynamy nowy rok szkolny!
Klasy piatkowe zapraszamy 6 września na 6.00 pm na spotkanie organizacyjne w szkole a po nim na Mszę św.
Klasy sobotnie zapraszamy 7 września na Mszę św. o godz. 10.00, a po niej na krótkie spotkanie organizacyjne w klasach.