Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNA – II EDYCJA

Juz po raz drugi zapraszamy do udziału w na międzyszkolny konkursie na tradycyjna palme wielkanocna. Celem konkursu jest popularyzowanie i kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz okresem Wielkanocy,  integrowanie środowiska polonijnego oraz stworzenie okazji do zaprezentowania tradycji rodzinnych i regionalnych w amerykńskim środowisku.

Organizacja Konkursu

Konkurs ma charakter szkolny, biorą w nim udział uczniowie naszej szkoły. 

Szkolna komisja konkursowa dokona oceny palm wykonanych na etapie szkolnym. Najładniejsze palmy, wykonane zgodnie z regulaminem przejdą do etapu KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO.

Prezentowana palma musi być wykonana w roku, w którym odbywa się konkurs oraz zachować pozycję pionową. 

W Konkursie biorą udział palmy w III kategoriach wg ustaleń organizatora:

palma mała – całość zdobienia  do 60 cm /   23.5 in/  mierzona bez uchwytu

palma średnia – całość zdobienia  do 1,20 m /  48 in /  mierzona bez uchwytu

palma duża  – całość zdobienia  od 1.20 m  /  od 48 in  /  mierzona bez uchwytu

 Wszystkie Palmy muszą być dostarczone do szkoły w czwartek 30 marca 2023 w godzinach 6.00 – 7.00 wieczorem  

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi  w Niedzielę Palmową 2 kwietnia 2023 . Rodzice uczniów, których palmy przejdą do etapu międzyszkolnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie w piątek 31 kwietnia.

NAGRODY DLA UCZNIÓW Z ETAPU SZKOLNEGO ZOSTANĄ WRĘCZONE PO MSZY ŚW.

Msza święta z poświęceniem  palm wielkanocnych i uroczystą procesją odbędzie się o godz 1.30 pm w kościele Św. Williama.

Wszyscy wykonawcy palm proszeni są o odbiór palm przed Mszą św. 

Wszystkich uczestników Konkursu zapraszamy na Mszę św. i rozdanie nagród w swoich strojach regionalnych.

Za zgodą uczestników konkursu  nagrodzone palmy zostaną zaprezentowane na wystawie w oddziale  Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Norridge.

Warunki uczestnictwa.

 Wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej

Technika wykonania : materiały naturalne /bukszpan, bazie, suche kwiaty, zioła / bibuła, krepina, wstążka z bibuły, wydmuszki itp z wykorzystaniem tradycyjnych form zdobniczych.

 Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z Regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne i zawierające  sztuczne elementy ozdobne.

 Każda palma powinna być oznaczona mocno przytwierdzoną, twardą i czytelną metryczką zawierającą następujące informacje:

imię i nazwisko twórcy palmy,  nazwa szkoły,  klasa, region na jakim wzorowane są zdobienia,    telefon kontaktowy do rodziców

 UWAGA :  organizator konkursu zwraca się z prośbą do rodziców uczniów , którzy wezmą udział w konkursie szkolnym o przesłanie danych z metryczki  na adres e-mail   albertkonkurs@yahoo.com  do dnia  20 marca  2023

Kryteria  i ocena prac

Przy ocenie palm wielkanocnych Jury będzie brało pod uwagę : dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych z zachowaniem tradycyjnej formy, estetykę wykonania, pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU