Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

INFORMACJA

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego:  „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii”.

Kwota dotacji:

2022: 25,155 PLN Brutto.

Całkowita wartość zadania publicznego: 443 488,97 PLN.

Zadanie publiczne „Wsparcie oświaty polonijnej w USA, Kanadzie, Australii” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.