Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

COVID-19

W związku z panującą epidemia  zajęcia stacjonarne w naszej szkole zostają odwołane do  17 i 18 kwietnia. Jednocześnie w trosce o dobro naszych uczniów i realizację przewidzianego do końca roku szkolnego materiału podejmujemy pracę z uczniami drogą internetową. Nauczyciele wszystkich klas będą systematycznie  umieszczać na stronie internetowej, w zakładce ZADANIE DOMOWE,  zakres materiału do samodzielnej pracy ucznia.

 Rozumiemy, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, ale mamy nadzieje, że ta forma nauczania bardziej zmobilizuje ucznia do samodzielnej pracy. Każdy nauczyciel indywidualnie ustali sposób sprawdzenia przerobionego materiału i również poinformuje o tym rodziców. Po powrocie do szkoły każdy nauczyciel przeprowadzi w swojej klasie test w dowolnej formie sprawdzający efekty samodzielnej pracy uczniów.

Ufamy, ż przetrwamy ten trudny czas i spotkamy się wkrótce. Pamiętajmy o zaleceniach władz cywilnych i kościelnych i potraktujmy je odpowiedzialnie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich. Życzymy wszystkim zdrowia!