Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Klasa 4 (piątek)

Dzeń dobry!!

Praca domowa na 22 października.

 • Nauczyć się czytać legendę pt.”O POZNAŃSKICH KOZIOŁKACH”str.33
 • Wykonać ćwicz.3 i 4 w czytance str.35
 • Na podanej tabelce str.36 odszukać wyrazy i zamalować je na kolorowo.
 • Na podstawie mapy fizycznej Polski(jest na końcu książki)na mapie konturowej,

którą macie w zeszycie zaznaczyć miasta:Poznań,Lublin,Wrocław.

 • Nauczyć się pięknie czytać i trochę próbować na pamięć otrzymany wiersz,

o patronie naszej szkoły Św.Bracie Albercie Chmielowskim.

Konkurs klasowy odbędzie się 29 października.

Ćwiczenia gramatyczne

Uzupełnić w ćwiczeniach do str.30

 • Bardzo proszę aby uczniowie przynosili ze sobą przybory szkolne:2 zatemperowane

ołówki,nożyczki,klej,kredki(podstawowe kolory).

Zapraszamy na Rodzinną Mszę Świętą 17 paździrnika o godz.1:30

Życzę miłego tygodnia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Dzień dobry!!

Praca domowa na 15 października.

 • Na lekcji uczniowie otrzymali MAPĘ KONTUROWĄ POLSKI,którą należy wyciąć

i wkleić do zeszytu.Zaznaczyć i podpisać : Morze Bałtyckie, Gdańsk,Kołobrzeg,Gdynia,

Szczecin,Warszawa,Kraków,oraz rzeki : Wisła,Odra.

 • Czytamy na czas tekst z czytanki  zaznaczony kolorem żółtym str.27
 • Przeczytać wiadomości na str.30 i umieć odpowiedzieć słownie

na pytanie:Co to jest bursztyn i co z niego można wyrabiać?

Ćwiczenia gramatyczne

Uzupełnić ćwicz.na str.22 ,23 ,24 ,25

Ogłoszenia-15 października obchodzimy Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

Uczniowie przychodzą do szkoły w koszulkach szkolnych.

Z okazji Święta Patrona Szkoły-klasa będzie brała udział w konkursie recytatorskim.

Do nauczenia będzie krótki wiersz ,uczniowie otrzymają go na lekcji.

Zapraszamy RODZICÓW I UCZNIÓW 17 października na Rodzinną Mszę Św.

o godz.1:30

Życzę miłego tygodnia.

————————————————————————————————————————–

 

 

Dzień dobry!!

Praca domowa na 8 października.

 • Nauczyć się czytać tekst pt.”Król Maciuś I”str.21,oraz krótki życiorys autora

Janusza Korczaka str.25

 • W zeszycie napisać odpowiedzi na pytania- ćwicz.1 a,b,c-str.22
 • Dokończyć zdania-ćwicz. 1 str.24(nie przepisywać do zeszytu).

Uczniowie,którzy nie mogli być na całej lekcji, proszeni są o uzupełnienie str.23,

oraz przepisać do zeszytu  – Kim jest człowiek?.

Ćwiczenia gramatyczne.

Dzielimy wyrazy na głoski-ćwicz. 2 str.16,ćwicz.3 str.17,ćwicz.7 str.19

Miłego odrabiania pracy domowej!

Numer kontaktowy do wychowawcy klasy IV(piątek)

tel.312-972-0458 , e-mail mcyrulik@yahoo.com

 


 

Dzień dobry!!

Praca domowa na 1 października.

 • Przeczytać czytankę pt.”Wrzesień 1939 rok” str.15, będziemy czytać na czas

tekst zaznaczony kolorem żółtym.

 • W czytance uzupełnić wyrazy i zdania  str. 18,ćwicz. 1(przepisać pięknie do zeszytu).
 • Dyktando: Drugą wojnę światową wywołali Niemcy pierwszego września1939roku.

Była to okrutna wojna, w której zginęło dużo ludzi.

 • Ćwiczenia gramatyczne.

W dalszym ciągu powtarzamy o spółgłoskach miękkich.

Kto nie zdążył na lekcji uzupełnić w ćwiczeniach do str.15

prosze  zrobić to w domu.

 • DRODZY RODZICE

W nadchodzący piątek wszyscy uczniowie klasyIV mają spowiedz,

aby  uniknąć stresu ,Rodzice proszeni są o przygotowanie dzieci do  spowiedzi w domu.

W kościele uczniowie są pod opieką wychowawcy.

Jeżeli dziecko obchodzi pierwsze piątki-Rodzic przychodzi po dziecko do szkoły o godz.6:50 pm.

i zabiera je do kościoła na  Mszę Św. o godz.7:00(nie wraca już do szkoły).

Te dzieci, które nie obchodzą pierwszych piątków są w szkole do godz.8:45

W piątek zbierane będą opłaty za szkołę.Czek lub gotówkę należy przygotować

w kopercie na, której piszemy imię i nazwisko osoby, która rejestrowała dziecko,

oraz imię i nazwisko dziecka i klasę.

Dowody wpłaty dziecko przyniesie po lekcjach w kopercie.

Zachęcam do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym dla dzieci

“Laurka dla bohatera”.

Regulamin przesłałam mailem.

Dziękuję i pozdrawiam.

 


 

Dzień dobry!!

WITAM UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY IV W NOWYM ROKU SZKOLNYM.

Praca domowa na 24 września.

 • Przeczytać ze zrozumieniem tekst czytanki pt.”Po wakacjach” str.9,

oraz wykonać ćwiczenia: 1 i  2 str.12.

Ćwiczenia gramatyczne.

 • Uzupełnić w ćwiczeniach-str.7,8,9

Pozdrawiam wszystkich uczniów i rodziców bardzo ciepło i serdecznie.

Wychowawczyni klasy IV(piątek) Maria Cyrulik.