Show

2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Nasza Szkoła

 

Witamy w Polskiej  Szkole im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego przy parafii pw. Św. Williama!

Polska Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego powstała 2013 roku i działa przy parafii pw. Św. Williama w Chicago.
Nasza szkoła obejmuje opieką uczniów w grupach przedszkolnych, na poziomie szkoły podstawowej i trzyletniego liceum. Aby zapewnić optymalne warunki nauczania, spotykamy się z naszymi uczniami w piątki i soboty. Kameralny charakter naszej szkoły sprawia, że nikt u nas nie jest anonimowy, każdy jest jedyny i niepowtarzalny, ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności i rozwoju. Pragniemy, aby powierzone naszej opiece dzieci uznawały za ważne poznanie języka polskiego, historii Polski, jej kultury, tradycji i obrzędowości. Poprzez różnorodność oddziaływań chcemy kształtować młode pokolenie Polonii, które jest dumne z polskiego pochodzenia, pokolenie wyznające chrześcijańskie wartości, pokolenie kreatywne i otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Polska Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego to nie mury, to Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Katecheci to Ludzie, którzy ją tworzą i czują się jej częścią. Wspólnie się uczymy, rozwijamy, dojrzewamy, kształtujemy, wspólnie się modlimy i wspólnie bawimy.

Dołącz do naszej wielkiej szkolnej rodziny! Zapraszamy!

Dyrektor szkoły
Marzena Klimek