Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Grono Pedagogiczne

ZMIANA SOBOTNIA:

PRZEDSZKOLE                                             ALICJA BUCH

KLASA 0                                                        MARZENA KOZŁOWSKA 

KLASA I                                                         AGATA GEBICA

KLASA II                                                         MONIKA BUCIOR

KLASA III                                                      MAŁGORZATA NIEDBAŁA

KLASA IV                                                      DOMINIKA MICHOŃ

KLASA V                                                        MARTA NOWAK

KLASA VI                                                      PAULINA DZIEŻA

KLASA VII                                                    BEATA KORZENIAK

KLASA VIII                                                  JOANNA SZCZEPANEK

KLASA I   LICEUM                                     MARLENA NOGAŚ-HERBA

KLASA II LICEUM                                       JOLANTA LATOCHA

 

ZMIANA PIATKOWA:

KLASA 0/I                                                         MARZENA KOZŁOWSKA

KLASA II/III                                                       MAŁGORZATA NIEDBAŁA

KLASA IV                                                         MARIA CYRULIK

KLASA V                                                         ELŻBIETA BACHNACKI

KLASA VI                                                       JOANNA SZCZEPANEK

KLASA VII                                                       BEATA KORZENIAK

 

 

KATECHECI:

                                                    KS. JAROSŁAW MACIEJEWSKI

                                                   IWONA JAWOROWSKA

                                                   MALGORZATA KOCOŃ

                                                  BARBARA WAŚNIOWSKI